BAN CHỦ NHIỆM (2018-2019)

 

CHỦ NHIỆM

ĐỖ THU HUYỀN

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM

LÊ XUÂN TIẾN

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM

NGUYỄN LAN HƯƠNG

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỰ SẺ CHIA GIÁ TRỊ

Kết Nối Tạo Nên Sức Mạnh.

 

CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Tạo Nên 1 Tổ Chức Thân Thiện, Luôn Cởi Mở, Sẵn Sàng Hợp Tác.

 

TỔ CHỨC ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG

Xây Dựng Môi TRường Giúp Thành Viên Nâng Cao Kỹ Năng.

 

KỶ NIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Instagram did not return a 200.