Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, với Slogan “Phát huy sức trẻ, chia sẻ tầm nhìn”, CLB Chứng khoán SEC luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để trở thành một ngôi nhà chung cho tất cả các bạn sinh viên. Một gia đình MÀU CAM với những con người năng động, sáng tạo, thân thiện, đoàn kết và tràn đầy nhiệt huyết.