Giới thiệu về Ban chuyên môn

 

Ban chuyên môn là tập hợp những sinh viên am hiểu về tài chính & chứng khoán, phụ trách hướng dẫn về mặt học thuật, kỹ thuật theo các nội dung chính yếu: cố vấn cho Câu lạc bộ SEC hình thành nên tầm nhìn, sứ mệnh cho quá trình hoạt động; thiết lập các tiêu chí đánh giá quan trọng cho các cuộc thi trong và ngoài trường Học Viện Ngân Hàng; cố vấn các kiến thức nền tảng và hỗ trợ chuyên môn để hình thành các cuộc thi lớn như Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư, BA Financial Research Challenge, Cuộc thi tài năng ASC, …

Ban chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện hoặc hội thảo để hướng dẫn các kiến thức chuyên môn về tài chính & chứng khoán cho các bạn sinh viên trong và ngoài trường Học Viện Ngân Hàng, đóng góp và đánh giá về mặt chuyên môn các dự án của Câu lạc bộ SEC đảm bảo tính phù hợp với quy định, quy mô của cuộc thi, tính bền vững và đạt hiệu quả cao nhất.