Giới thiệu về Ban truyền thông

 

Là cầu nối giữa CLB với các bạn sinh viên và các tổ chức, Ban Truyền Thông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh của CLB Chứng Khoán SEC đến từng cá nhân, tổ chức trong và ngoài HVNH. Để thực hiện sứ mệnh của mình, Ban Truyền thông hoạt động với 2 tiểu ban gắn bó rất chặt chẽ với nhau: Tiểu ban nội dung và tiểu ban kĩ thuật.

Tiểu ban nội dung: những thông điệp, ý tưởng truyền thông được nuôi dưỡng qua các kế hoạch truyền thông và bài viết sao cho chúng được truyền tải một cách trọn vẹn tới cộng đồng.

💻 Tiểu ban kĩ thuật: chuyên sâu về IT và thiết kế hình ảnh, các ấn phẩm truyền thông, video… Là chiếc nôi ra đời của những ý tưởng mới lạ và độc đáo nhất, nơi mở ra cả một bầu trời sáng tạo cho những bạn yêu thích thiết kế, mong muốn mang đến những sản phẩm truyền thông chuyên nghiệp, có sức lan tỏa mạnh mẽ.