VÒNG 1: TEST ONLINE (8/11 – 20/11)

Bài thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Ở mỗi câu hỏi, các thí sinh chỉ được lựa chọn 01 đáp án duy nhất.

♦Tổng điểm bài thi: 20 điểm

♦Thời gian làm bài: 30 phút.

Top 300 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước tiếp vào Vòng 2 – Test sơ loại.

 

VÒNG 2: TEST SƠ LOẠI (22/11)

Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm. Ở mỗi câu hỏi, các thí sinh chỉ được lựa chọn 01 đáp án duy nhất. Đúng cộng 2 điểm, sai trừ 1 điểm, không khoanh không bị trừ điểm.

    Tổng điểm bài thi: 100 điểm

    Thời gian làm bài: 60 phút.

Top 50 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước tiếp vào Vòng 3 – Thử thách chuyên sâu.

 

VÒNG 3: THỬ THÁCH CHUYÊN SÂU (28/11 – 29/11)

Các thí sinh sẽ trải qua 2 chặng thi như sau:

    Chặng 3A: Thử thách nhóm.

    50 thí sinh sẽ được chia thành 10 đội (mỗi đội 5 người) sẽ cùng giải 01 Case-study do Ban giám khảo đưa ra trong vòng 03 tiếng.

    Chặng 3B: Kiến thức chuyên sâu

Ở chặng 3B, các thí sinh trải qua 01 bài thi trắc nghiệm điền đáp án và tự luận trong vòng 90 phút nhằm kiểm tra kiến thức và hiểu biết chuyên sâu

Top 16 thí sinh có điểm số cao nhất dựa trên kết quả trading ảo và vòng 3 sẽ bước tiếp vào Vòng 4 – Thuyết trình.

 

VÒNG 4: THUYẾT TRÌNH (13/12)

    Thuyết trình bảo vệ danh mục đầu tư.

    16 thí sinh sẽ được Ban tổ chức chia thành các cặp để thuyết trình trước hội đồng Ban giám khảo về danh mục đầu tư của mình.

Top 5 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước tiếp vào Vòng 5 – Chung kết.

 

VÒNG 5: CHUNG KẾT (25/12)

5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trải qua vòng Chung kết được sân khấu hóa để tìm ra Quán quân của Cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư 2020.

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

NHÀ TÀI TRỢ HIỆN VẬT

BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

BẢO TRỢ HÌNH ẢNH

BẢO TRỢ TRANG PHỤC