humans of sec

 • Tốt nghiệp bằng xuất sắc HVNH
 • Giải Ba cuộc thi Go Finance 2015
 • Chung kết cuộc thi Investment Analysis Challenge – Top 15 năm 2015
 • Giải Ba cuộc thi Nhà ngân hàng tương lai 2015
 • Giải Tư cuộc thi Banking Discovery 2015
 • Giải Tư cuộc thi I-invest 2016

ANH PHẠM ĐỨC HOÀNG

PHÓ CHỦ NHIỆM NHIỆM KÌ 2014 – 2016

 • Tốt nghiệp bằng giỏi HVNH
 • Giải Nhất cuộc thi Mật mã Marketing 2014
 • Giải Nhì Khởi nghiệp cùng VP Bank 2015

ANH PHAN HOÀI TRUNG

CHỦ NHIỆM NHIỆM KÌ 2014 – 2016

 • Quán Quân cuộc thi Go Finance 2017
 • Đại diện đội tuyển CFA HVNH đạt giải Ba Cuộc thi CFA Quốc gia
 • Giải nhất cuộc thi Chìa khóa thành công 2016
 • Thành viên Ban Tổ chức của chương trình Vietnamese Youth Model United Nation

ANH NGUYỄN ANH TUẤN

PHÓ BAN CHUYÊN MÔN NHIỆM KÌ 2014 – 2015

 • Quán Quân cuộc thi Go Finance 2016
 • Top 20 cuộc thi I – invest 2016
 • Giải Nhất cuộc thi Chìa khóa thành công 2016
 • Chung kết cuộc thi Investment Analysis Challenge – Top 15 năm 2015

ANH NGUYỄN ĐỨC LONG

TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN NHIỆM KÌ 2015 – 2016

 • Giải Tư cuộc thi Go Finance 2017
 • Giải Ba cuộc thi I – invest 2017
 • Đại diện đội tuyển CFA HVNH đạt giải Ba Cuộc thi CFA Quốc gia

CHỊ NGUYỄN MINH PHƯƠNG

TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN NHIỆM KÌ 2016 – 2017

 • Top 4 team Vietnam CFA Institute Research Challenge 2017
 • Top 05 Go Finance 2018
 • Á quân I – invest 2018
 • Top 4 AP Olympia
 • Top 4 Banking Discovery 2018
 • Giải nhất Khoa Tài chính cuộc thi Nghiên cứu khoa học

CHỊ ĐẶNG KHÁNH LINH

PHÓ BAN CHUYÊN MÔN NHIỆM KÌ 2016 – 2017

 

 • Quán quân BA Financial Research Challenge 
 • Top 5 Banking Academy team trong cuộc thi CFA Research Challenge 2018 
 • Giải nhất Banking Academy Alphathon 2018 
 • Top 5 I- Invest! 2019
 • Top 5 Go Finance 2019
 • Giải khuyến khích Olympic kinh tế lượng

CHỊ VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN

PHÓ BAN CHUYÊN MÔN NHIỆM KÌ 2017 – 2018

 • Giải nhất cuộc thi I-Invest 2020
 • Giải khuyến khích toàn quốc Olympic Kinh Tế Lượng 2020
 • Top 6 cuộc thi Indonesia Capital Market Student Studies 2020
 • Giải ba cuộc thi Go Finance 2019
 • Top 5 cuộc thi Banking Academy Financial Research Challenge 2018
 • Đại diện đội tuyển CFA HVNH tham dự Cuộc thi CFA Institute Research Challenge 2018 – 2019

ANH NGUYỄN ANH TUẤN

PHÓ BAN CHUYÊN MÔN NHIỆM KÌ 2018 – 2019

📌 GPA: 3.97/4.
📌 Giải Nhì cuộc thi CFA Research Challenge 2022
📌 Giải Nhì cuộc thi BA Financial Research Challenge 2021
 
📌 Giải Khuyến khích cuộc thi “Olympic Kinh tế lượng lần thứ VI, 2021”
📌 Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học Khoa Tài chính 2021
 
 

CHỊ PHẠM THỊ ANH ĐÀO

THÀNH VIÊN BAN CHUYÊN MÔN