sec có gì?

CLB Chứng Khoán Sec không chỉ được biết đến như một CLB học thuật, bên cạnh đấy chúng mình còn có những hoạt động nội bộ xoay quanh. Điển hình, CLB có các dịp lễ để kết nối các thế hệ với nhau.

read more inspiration