BÙI THANH TÚ
PHÓ BAN CHUYÊN MÔN

VŨ DIỆU LINH
TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN

Welcome TO BAN CHUYÊN MÔN

Ban chuyên môn là tập hợp những sinh viên am hiểu về tài chính & chứng khoán, phụ trách hướng dẫn về mặt học thuật, kỹ thuật theo các nội dung chính yếu: cố vấn cho Câu lạc bộ SEC hình thành nên tầm nhìn, sứ mệnh cho quá trình hoạt động; thiết lập các tiêu chí đánh giá quan trọng cho các cuộc thi trong và ngoài trường Học Viện Ngân Hàng; cố vấn các kiến thức nền tảng và hỗ trợ chuyên môn để hình thành các cuộc thi lớn như Cuộc thi Bản lĩnh Nhà đầu tư, BA Financial Research Challenge, Cuộc thi tài năng ASC, …

FACEBOOK