nguyễn thúy hằng
phó ban đối ngoại

lê hồng nhung
trưởng ban đói ngoại

nguyễn việt dũng
phó ban đối ngoại

Welcome to BAN ĐỐI NGOẠI

Ban có trách nhiệm đại diện cho CLB tìm kiếm cơ hội hợp tác với những tổ chức, đối tác trong và ngoài trường nhằm đưa hình ảnh của CLB đến với các công ty, doanh nghiệp và xác lập những mối quan hệ hợp tác chiến lược. Là sợi dây kết nối các thành viên hiện tại và các thế hệ thành viên với nhau, trở thành một phần không thể thiếu ở SEC. Từ đó góp phần tạo ra môi trường để các bạn sinh viên phát triển và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.Để có thể đảm bảo cho những chương trình của CLB diễn ra cần một khoản kinh phí tổ chức không nhỏ và Ban Đối ngoại chính là những người đem về cho CLB nguồn tiền tài trợ đó. Các thành viên có trách nhiệm tìm kiếm các Nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình, xác lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác chiến lược, bảo trợ chuyên môn của CLB – chính là những Công ty Chứng khoán, doanh nghiệp, những trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng cho sinh viên, khẳng định tiềm năng và uy tín của CLB thông qua những lần hợp tác tổ chức các chương trình.

FACEBOOK