VỀ CHÚNG TÔI

CLB Chứng khoán Học viện Ngân hàng (SEC) thành lập ngày 01/11/2007, là một trong 3 câu lạc bộ lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất Học viện Ngân hàng.

SEC đồng thời là thành viên của Hiệp hội Các Câu lạc bộ Chứng khoán thành phố Hà Nội ASC (bao gồm 5 trường đại học: Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính và Đại học Hà Nội) và được bảo trợ bởi Khoa Tài chính Học viện Ngân hàng.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI